spacer.png, 0 kB

     
 

Krohn pages:

›  Front page
›  Family history
›  Family branches
›  Whole family
›  Miscellania
›  Krohns worldwide
›  Message forum
›  Anniversaries
›  Links
 
Contact us
 
 

Photo Gallery:

›  Abraham
› › Friedrich
› › › Breitensteins
› › › Madeira branch
› › Leopold the elder
› › › Julius branch
› › › Leopold branch
›  Kiiskilä
›  Gatherings
›  Krohn graves
 
 

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Wilhelm Breitenstein
Family branches > Wilhelm Breitenstein

At present this page is provided only in Swedish

   

 
Wilhelm Breitenstein och hans hustru Alexandrine, född Buttenhoff

 

Wilhelm Breitenstein och hans familj

Wilhelm Robert Breitenstein, född 21.5.1848 i St Petersburg och död 19.2.1933 i Helsingfors, är stamfar till grenen Breitenstein i Finland. Hans mor Catharina Krohn (1821-1909) gifte sig 1848 med schweizaren Samuel Breitenstein som varit informator (hemlärare) i Wiborg och sedan lärare i franska vid lyceet i Pskow. Med honom fick hon ytterligare två söner Edward (1849-1889) och Auguste (1853- ?). Hösten 1853 flyttade familjen till Schweiz, där de först bosatte sig i Zofingen och senare flyttade till Geneve.

Samuel Breitenstein gav alltså sitt namn åt Catharinas son Wilhelm, men dennes riktiga far har förblivit okänd. Catharinas far Friedrich Krohn (1798-1874) sörjde för att Wilhelm fick en god uppfostran hos fosterföräldrar i Finland och kunde studera till agronom i Jena i Tyskland. Först hösten 1869 fick Wilhelm av sin morfar Friedrich besked om sin härkomst.

Wilhelm kompletterade under flera år sina teoretiska kunskaper dels som praktikant och dels som förvaltare på flera stora gods såväl i Tyskland som i Sverige, och slutligen i Finland. I medlet av 1870-talet utsågs Wilhelm av finska staten till förvaltare av de vidsträckta donationsgodsen i Pyhäjärvi Wl (Wiborgs län). Han utvecklade jordbruket i hela trakten och bistod vid utredningen av det svårlösta problemet med landböndernas ställning på donationsgodsen i östra Finland.

Wilhelm gifte sig 1877 med Alexandrine (”Aline”) Buttenhoff, född 1859 i Rautus och död 1938 i Helsingfors, och fick med henne 8 barn, av vilka de 7 första föddes i hemmet på Vernitsa gård i Pyhäjärvi 1879-1888 och det sista i Wiborg 1896. Han hade genom affärsverksamhet och ett arv fått möjligheten att etablera sig som självständig jordbrukare och köpte först 1890 Suur-Merijoki och sedan 1898 Kiiskilä, som blev medelpunkt för familjen och umgänget med släkt och vänner tills gården 1917 såldes. På 1920-talet flyttade Wilhelm och Alexandrine till Helsingfors där de bodde på Skatudden.

Kontakten till modern Catharina upprättades efter Samuel Breitensteins död 1892 och hon besökte ofta på gamla dagar Kiiskilä och Finland.

Barnen:

 • Arno Breitenstein, född i 1879 i Vernitsa, Pyhäjärvi Wl – död 1952 i Helsingfors

  Student från Wiborgs svenska lyceum 1899, studerat forstvetenskap i Tharandt i Sachsen, Tyskland. Affärsverksamhet i Ryssland 1903-1906, finska kolonin Missiones i Argentina 1906-1910 och från 1910 åter agenturrörelse i Finland inom emballagebranchen. Intresse för gymnastik, strövtåg i skog och mark, jakt, villa på Villinge.

 • Bruno Breitenstein, född 1880 i Vernitsa, Pyhäjärvi Wl – död 1958 i Helsingfors

  Student från Wiborgs svenska lyceum 1900, agronom från Mustiala lantbruksinstitut 1905. Arrenderat Kiiskilä gård 1901-1903, ägare av Tervajoki gård 1905-1916 och Tusbyborg 1917. Förvaltare på Kissakoski träsliperi i Hirvensalmi 1918-1923, disponent på Werla träsliperi- och pappfabrik 1923-1950 och samtidigt överförvaltare på ett tiotal av Kymmene Ab:s egendomar. Speciellt intresse för ayrshire-aveln. Disponent på Kissakoski 1950 till pensioneringen 1954.

  Gift med Laelia, född Buttenhoff 1887-1959, utbildad på institut i St Petersburg, 3 barn Marita 1911-1999, Erna (1913-1991) och Walter (f. 1918)

 • Walter Breitenstein, född 1881 i Vernitsa, Pyhäjärvi Wl – död 1917 i Algier, Algeriet

  Gått i Wiborgs svenska lyceum och fortsatt i Finska kadettkåren i Fredrikshamn, där han gick på den högsta militära specialklassen då den finska militären under förryskningstiden upplöstes 1902. Han ville inte göra tjänst i den ryska armén utan beslöt att åka till Tyskland där han studerade till bergingenjör vid bergsakademin i Freiburg, Sachsen. Han fick en ansvarsfull befattning i världsfirman Tellus med hemort i Frankfurt am Main. I denna firmas tjänst gjorde han otaliga resor runt hela jordklotet. Särskilt framgångsrik var hans verksamhet vid gruvorna i Algeriet, där han många år hade sin fasta boplats. Han var redan utsedd för en ledande befattning vid bolagets huvudkontor när första världskriget kom emellan.

  Han insjuknade sommaren 1917 i blindtarmsinflammation, som följdes av komplikationer och dog i lunginflammation i Algier endast 35 år gammal. Han begravdes i Algier, men stoftet flyttades 1935 till familjegraven på Sandudds begravningsplats i Helsingfors.

  Gift med Alexandra, född Kempe, 3 barn som efter Walters död stannade i Frankrike med sin mor och växte upp i Boulogne utanför Paris, Karin 1912-2000, Boris 1914-2000 och André 1917-1945.

   André var pilot vid franska flygvapnet 1939-40, anslöt sig efter vapenstilleståndet som frivillig till tjänstgöring i Indochina. Då han på grund av materialbrist inte kunde flyga anslöt han sig till den franska motståndsrörelsen i det av japanerna ockuperade Indochina och spionerade på de japanska luftstridskrafterna och förmedlade information som var ovärderlig för amerikanerna när de efter att ha befriat Filippinerna kunde intensifiera angreppen mot japanerna på fastlandet. André sårades under insats, togs tillfånga och internerades i fångläger nära Hanoi och dukade under 2 dagar före den japanska kapitulationen i september 1945. Han belönades med ett flertal hederstecken för visad tapperhet.

 • Laelia Breitenstein, född 1883 i Vernitsa, Pyhäjärvi Wl – död 1939

  Gift med Rabbe Fabian Wrede (1882-1957), friherre, major, hovrättsråd i Wiborgs hovrätt och häradshövding i Itis domsaga, innehavare av fädernegården Wredeby i Anjala från 1918 till 1955. 4 barn Anna Regina (1913-1925), Rabbe (1915-1990), Agneta (1920-1971) och Fabian (f.1931).

  Laelia var en driftig värdinna på Wredeby vars skötsel hon i praktiken långa tider handhade då Rabbe ofta var borta på olika uppdrag. Efter Laelias död gifte Rabbe 1940 om sig med Anna Meri Rosenqvist.

 • Rainer Breitenstein, född 1884 i Vernitsa, Pyhäjärvi Wl – död 1962 i Helsingfors

  Kamrer vid Nordiska Föreningsbankens huvudkontor i Helsingfors

 • Rafael (”Riffa”) Breitenstein, född 1886 i Vernitsa, Pyhäjärvi Wl – död 1977 i Tammerfors

  Studentexamen vid Finska kadettkåren i Fredrikshamn 1903, dipl.ing från Tekniska högskolan i Dresden. Arbetat som ingenjör vid Hovinmaa pappersbruk, driftsingenjör och teknisk ledare vid Kissakoski pappersbruk 1909-1921, disponent och teknisk ledare vid Werla bruk 1921-1923, driftsingenjör och teknisk ledare vid Takfilts- och Pappersbruks Ab (nuvarande TAKO) i Tammerfors 1923-1934. Övertog 1934 aktiemajoriteten i Näsijärven Paperitehdas, sedermera Näsijärvi Oy i Tammerfors och innehade befattningen som dess verkställande direktör. Styrelseuppdrag i Jätekeskus, Finska Kartongföreningen, Svenska samskolan i Tammerfors m.fl. föreningar.

  Gift med Ebba Huikarinen, 3 barn Birgit (f.1928), Stig (f.1929) och Wilhelm (1933-2005).

 • Noemi (”Nonny”) Breitenstein, född 1888 i Vernitsa, Pyhäjärvi Wl – död 1964 i Helsingfors

  Efter avslutad sjuksköterskeutbildning vid Länssjukhuset i Wiborg översköterska på Konkkala sanatorium. Vid första världskrigets utbrott följe hon med professor Faltins finländska ambulans där hon arbetade hela krigstiden på den ryska fronten. Efter sitt äktenskap med Ernst Klaile (1876-1937) övertog hon värdinneskapet på Kanervala, där hon omgavs av en växande skara barn och barnbarn och där också hennes föräldrar, syskon och syskonbarn liksom talrika vänner alltid mötte den största gästfrihet.

  Mannen Ernst Klaile var pappersingenjör, först teknisk ledare på Hovinmaa pappersbruk och sedan på Kissakoski, från 1922 verkställande direktör på Kissakoski och Werla bruk och från 1929 också för Strömsdals bruk samt styrelseuppdrag i Finska träsliperiföreningen, Läskelä, Högfors bruk samt Kymmene Ab. Innehavare av Kanervala i Hirvensalmi.

  2 barn Rea (f. 1920) och Börje (f.1924) samt Doris (1916-2009) och Sven (1918-2002) från Ernst Klailes tidigare äktenskap med Heddi Stünkel.

 • May Breitenstein, född 1896 i Wiborg – död 1983 i Helsingfors

  Utbildad till sjuksköterska. Gift med Fredrik Saltzman (1881-1972), läkare med uppdrag både på det vetenskapliga området och inom den praktiska läkarverksamheten, bl.a. överläkare vid Maria sjukhus medicinska avdelning. Även medlem i Samfundet Folkhälsan alltsedan början av dess verksamhet, bl.a. som ordförande ett tiotal år. Professor 1938.

  Barn Georg Fredrik (1920-2002) och Hjördis (f. 1922)


Familjen Breitenstein på trappan till Kiiskilä gård ca 1910, Wilhelm och Alexandrine Breitenstein med barn och ingifta. På bilden från vänster:

  Walter Breitenstein 1881-1917 (senare gift med Alexandra Kempe)
  Wilhelm Breitenstein 1848-1933 med makan Alexandrine (f. Buttenhoff) 1859-1938
  May Breitenstein 1896-1983 (senare gift med Fredrik Saltzman)
  Bruno Breitenstein 1880-1958 med makan Laelia (f. Buttenhoff) 1887-1959
  Laelia Wrede (f. Breitenstein) 1883-1939
  Rainer Breitenstein 1884-1962
  Rabbe Wrede 1882-1957
  Arno Breitenstein 1879-1952
  Nonny Breitenstein 1888-1961 (senare gift med Ernst Klaile)
  Rafael Breitenstein 1886-1977 (senare gift med Ebba Huikarinen)

Januari 2010/HSB

 

Family branches > Wilhelm Breitenstein
 
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB